La Secretària d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a entitats locals per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere per a l’exercici 2023, una subvenció per import de 14.288,91 €.

 

Historic de noticies