El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria del Programa d’incentius a la Contractació de persones desocupades d’almenys trenta anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència) en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, un import de 37.542,96 euros per a la contractació de persones d’almenys 30 anys d’edat, que figuren inscrites com a aturades en els Espais LABORA de la Generalitat, condicions que hauran de complir-se en el moment de la contractació.

Historic de noticies