CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL SECTOR COMERCIAL I INDUSTRIAL EN EL MUNICIPI DE MURO DE ALCOY, ANUALITAT 2023.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL SECTOR COMERCIAL I INDUSTRIAL EN EL MUNICIPI DE MURO DE ALCOY, ANUALITAT 2023.

Avuí s'ha publicat l'extracte de la Convocatòria de subvencions en concurrència competitiva a activitats de promoció i dinamització del sector comercial i industrial en el municipi de Muro de Alcoy, Anualitat 2023. Podran ser beneficiaris de les subvencions que ací es...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions als ajuntaments i a les entitats esportiva municipals dependents dels mateixos per a la realització d’activitats esportives o per al funcionament d’escoles esportives municipals, anualitat 2023.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions als ajuntaments i a les entitats esportiva municipals dependents dels mateixos per a la realització d’activitats esportives o per al funcionament d’escoles esportives municipals, anualitat 2023.

La Exma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria de subvencions als ajuntaments i a les entitats esportiva municipals dependents dels mateixos per a la realització d'activitats esportives o per al...

Subvenció dins de la Convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2023.

Subvenció dins de la Convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2023.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de concessió d'ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d'Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província, per a l'adquisició de trofeus i...

PROGRAMA EXPLUS 2023

PROGRAMA EXPLUS 2023

Vista la Resolució de 28 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2023 el Programa d’incentius a la contractació de persones aturades d’almenys trenta anys per entitats locals de...

Historic de noticies