La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins el Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal durant l’any 2023, una subvenció per import de 16.132,10 € per a les actuacions de neteja forestal del Barranc del Cementiri.

Historic de noticies