L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de concessió d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2023, una subvenció per import de 609,23 € per a l’adquisició de trofeus i medalles per al I Trofeu Muro Cubea, previst per al 17 i 18 de juny de 2023. La subvenció ascendeix a més del 76% del pressupost.

Historic de noticies