Vista la Resolució de 28 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2023 el Programa d’incentius a la contractació de persones aturades d’almenys trenta anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem experiència plus), Programa EXPLUS 2022, publicats en DOGV núm. 9544 d’1 de març de 2023, l’Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les següents previsions de contractació :

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per al programa:

Les persones destinatàries finals d’aquestes ajudes són les persones aturades d’almenys 30 anys, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació als Espais LABORA de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

Característiques dels CONTRACTES:

Els contractes de treball a realitzar seran de durada determinada de 12 mesos a jornada completa.

Concedida subvenció per import de  37.542,96 €, per a un total estimat del projecte de 64.345,39 €

LLOCS de treball a contractar:

GRUP C2 (grup cotització 8)  CNO 61201028 Jardiners en general.

– 2 Oficial Oficis Jardineria.

– 12 mesos d’experiència

– Carnet de conduir tipus B

Més informació al telèfon 965532072

 

 

Historic de noticies