La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023, una subvenció per import de 2.535,84 € per el transport universitari per al curs 2022-2023.
  

Historic de noticies