Subvenció dins la Convocatòria de concessió de subvencions per a mesures de ciberseguretat i modernització dels municipis i les entitats locals menors de la província d’Alacant, anualitat 2022.

Subvenció dins la Convocatòria de concessió de subvencions per a mesures de ciberseguretat i modernització dels municipis i les entitats locals menors de la província d’Alacant, anualitat 2022.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de concessió de subvencions per a mesures de ciberseguretat i modernització dels municipis i entitats locals menors de la província d'Alacant, anualitat 2022, una...

TALLER D’OCUPACIÓ PER A DONES 2022

TALLER D’OCUPACIÓ PER A DONES 2022

L'Ajuntament de Muro en 2022 ha sol·licitat subvenció per al desenvolupament de l'Taller d'Ocupació per a dones "AraDona 1" amb un itinerari i 10 alumnes. En cas de concedir-se el Taller, aquest s'iniciarà el 30 de desembre de 2022. L'itinerari és: AGAR0309 ACTIVITATS...

TALLER D’OCUPACIÓ 2022

TALLER D’OCUPACIÓ 2022

L'Ajuntament de Muro sol·licita anualment a Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació subvencions per al desenvolupament de Taller d'Ocupació. En 2022 s'ha sol·licitat subvenció per al desenvolupament de l'Taller d'Ocupació "Murocupa't 6" amb un itinerari i 10...

Subvenció dins de la línia de concessió d’ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el Covid-19 està suposant sobre el sector artesà de la indumentària festera i oficis annexos dels seus municipis per a l’anualitat 2022.

Subvenció dins de la línia de concessió d’ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el Covid-19 està suposant sobre el sector artesà de la indumentària festera i oficis annexos dels seus municipis per a l’anualitat 2022.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la línia de concessió d'ajudes amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que el Covid-19 està suposant sobre el sector artesà de la indumentària festera i oficis annexos...

Subvenció dins la Convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, la modernització i la dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022.

Subvenció dins la Convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, la modernització i la dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i...

Historic de noticies