L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la línia de concessió d’ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el Covid-19 està suposant sobre el sector artesà de la indumentària festera i oficis annexos dels seus municipis per a l’anualitat 2022, una subvenció per import de 5.000,00 € per ajudar el sector artesà local amb vinculació amb el sector artesà de la indumentària festera i els seus oficis annexos.

Historic de noticies