Ajuntament

MURO

Subvenció dins la Convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, la modernització i la dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022.

3 maig 2022 | ADL, Ajudes i subvencions, Notícies

Inici | Subvenció dins la Convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, la modernització i la dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022.

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022, una subvenció per import de 197.222,80 € per al “PROJECTE DE MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL “EL PI”” el pressupost base de licitació del qual ascendeix a dos-cents vint-i-tres mil quin quaranta-un euro amb quinze cèntims d’euro (223.541,15 €) IVA inclòs. Lajuda suposa més del 88 % del total de projecte i gairebé el 99% del total de subvenció màxima a concedir.

Historic de noticies

Últimes notícies

Share This