L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de concessió de subvencions per a mesures de ciberseguretat i modernització dels municipis i entitats locals menors de la província d’Alacant, anualitat 2022, una subvenció pel total del sol·licitat per aquest Ajuntament, és a dir, un total de 52 ordinadors valorats en 1.766,60 € cadascun i 2 Firewall valorats en 2.071,76 €. El total concedit és de 93.934,96 €.

Historic de noticies