Subvenció dins de la Convocatòria de Subvencions a ajuntaments anomenada “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2021 “.

Subvenció dins de la Convocatòria de Subvencions a ajuntaments anomenada “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2021 “.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de Subvencions a ajuntaments anomenada "Campanya de música d'orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en municipis de la...

Subvenció dins de la Convocatòria de les subvencions previstes en el Reial Decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures que preveu l’article 9 de Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020.

Subvenció dins de la Convocatòria de les subvencions previstes en el Reial Decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures que preveu l’article 9 de Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020.

El Ministeri de Política Territorial ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de les subvencions previstes en el Reial Decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 de el Reial...

Subvenció dins la Convocatòria per al 2021 de les subvencions per a l’elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a la intervenció en béns d’interès cultural de la Comunitat Valenciana.

Subvenció dins la Convocatòria per al 2021 de les subvencions per a l’elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a la intervenció en béns d’interès cultural de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria per al 2021 de les subvencions per a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions per a inversions en zones verdes de titularitat municipal a executar per la Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions per a inversions en zones verdes de titularitat municipal a executar per la Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions per a inversions en zones verdes de titularitat municipal a executar per la Diputació Provincial d'Alacant, anualitat 2021, per al projecte...

Historic de noticies