L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de Subvencions a ajuntaments anomenada “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en municipis de la província d’Alacant . Anualitat 2021 “, una subvenció per import de 950,00 € per a les actuacions de La Rebolikà, realitzada per el 23 de juliol de 2021, i per al Cor de Sant Joan Baptiste, realitzada el 9 de maig de 2021. Les dues actuacions amb un pressupost total 1.050,00 €.

Historic de noticies