El Ministeri de Política Territorial ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de les subvencions previstes en el Reial Decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures previstes en l’article 9 de el Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020, una subvenció per import de 169.129,62 € per al projecte contemplat en la memòria “MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPARACIÓ DE CAMINS A CAUSA DE LES PLUGES DEL TEMPORAL GLÒRIA CAIGUDES DEL 19 AL 24 DE GENER DE 2020 A MURO DE ALCOY (ALACANT).” amb pressupost de la mateixa que puja a 409.439,73 €.

Historic de noticies