Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2020.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2020.

La Junta de Govern de Excma. Diputació Provincial d'Alacant, en sessió ordinària celebrada el 3 de juny de 2020, ha concedit a l'Ajuntament de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d'Alacant per a la realització...

Subvenció dins la línia de subvencions nominatives en espècie destinades a les EATIM i Ajuntaments de la província de fins a 30.000 habitants dirigida a facilitar-los el subministrament de màscares i guants, per tal d’evitar la propagació de l’Covid-19 (Coronavirus).

Subvenció dins la línia de subvencions nominatives en espècie destinades a les EATIM i Ajuntaments de la província de fins a 30.000 habitants dirigida a facilitar-los el subministrament de màscares i guants, per tal d’evitar la propagació de l’Covid-19 (Coronavirus).

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, per Decret  del Sr. Diputat de Infraestructures i Assistència a municipis de data  28 de maig de 2020, ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la línia de subvencions nominatives en espècie destinades a les EATIM i...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització d’activitats de foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2020.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització d’activitats de foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2020.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d'Alacant per a la realització d'activitats de foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2020, ha concedit subvenció de 1.500,00 € per al...

Historic de noticies