L’Ajuntament de Muro de Alcoy llança una imatge que pretén ser el logotip de denominació d’origen de Muro.
L’Ajuntament de Muro de Alcoy, per mitjà de la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme, ha llançat una imatge que pretén que es convertisca en referent del bon fer del sector econòmic i empresarial de Muro.
Aquesta és una de les mesures preses dins d’un conjunt amb què la Corporació Municipal pretén reactivar l’economia local, començant per posar en valor el que és més nostre, la nostra identitat i manera de ser que ens fan ser diferents de la resta de poblacions.
Per això, juntament amb una campanya de publicitat per xarxes socials i diferents vídeos promocionals, la imatge de “Fet a Muro” es brinda com a eina per a diferenciar i mostrar amb orgull l’origen del nostre esforç i treball.
L’Ajuntament de Muro de Alcoy, amb CIF P0309200D, en qualitat de propietari de la imatge i de cedent, autoritza el cessionari a utilitzar la seua imatge del logotip “Fet a Muro” en les condicions següents i durant el termini previst a continuació:
Temps d’ús il·limitat.
Cessió per a usos lícits i moralment adequats i per a la promoció dels productes i serveis fets a Muro de Alcoy o pels seus habitants encara que  el seu treball o servei no estiga situat a la localitat.
L’ús d’aquesta imatge persegueix l’objectiu de la diferenciació i el reconeixement d’un treball i esforç que es tradueix en un producte o servei fet des de l’afecte i la proximitat que mantenen a Muro com a poble de tradició. Amb això, pretenem que s’utilitze com un logo de denominació d’origen.
La cessió es fa a títol gratuït amb la simple observança dels usos previstos en la cessió.

 

Historic de noticies