L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització d’activitats de foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2020, ha concedit subvenció de 1.500,00 € per al CORREFOC FESTES DE Benámer , el pressupost total ascendeix a 1.900,00 €, el que suposa gairebé un 79% de l’total, i el 100% de l’màxim import a percebre per la subvenció.

Logo Diputacion Alicante

Historic de noticies