CONCURRÈNCIA COMPETITIVA D’AJUDES ECONÒMIQUES A ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I ANIMAL, EN EL MUNICIPI DE MURO, LÍNIA 4: SALUBRITAT PÚBLICA

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA D’AJUDES ECONÒMIQUES A ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I ANIMAL, EN EL MUNICIPI DE MURO, LÍNIA 4: SALUBRITAT PÚBLICA

El dimarts 27 de juny de 2023 es va publicar al BOP la convocatòria de concurrència competitiva de la linia 4: SALUBRITAT PÚBLICA: Primer. Beneficiaris: Poden accedir a la condició de beneficiari d'aquestes ajudes les entitats que complisquen amb la base tercera de...

Historic de noticies