Consulta prèvia Ordenança reguladora de les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions civicosocials de qualsevol tipus (culturals, benèfiques, ludicofestives, juvenils, educatives, etc.) anualitat 2020

Consulta prèvia Ordenança reguladora de les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions civicosocials de qualsevol tipus (culturals, benèfiques, ludicofestives, juvenils, educatives, etc.) anualitat 2020

De conformitat amb el que preveu l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter...

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions per a l’exercici 2019, destinades al finançament de les despeses d’equipament i les assegurances dels voluntaris pertanyents a les agrupacions locals de voluntaris de protecció civil.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions per a l’exercici 2019, destinades al finançament de les despeses d’equipament i les assegurances dels voluntaris pertanyents a les agrupacions locals de voluntaris de protecció civil.

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, entitat adscrita a la Generalitat Valenciana, ha concedit subvenció dins de la Convocatòria de subvencions per a l'exercici 2019, destinades al finançament de les despeses d'equipament i les assegurances...

Informació transparència

Informació transparència

Amb el fi de fomentar la transparència i sent conscients de què els diners són de tots, vos deixem en què hem gastat els 5000,00 € de la partida d'educació. Mostrar l'agraïment a EscudellaSomnis Teatre, per la seua aportació a les Trobades representant l'Auca...

Conveni de col·laboració entre LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i l’Ajuntament de Muro de Alcoy per a la prestació conjunta de serveis d’intermediació laboral mitjançant la implantació de l’servei Punt Labora.

Conveni de col·laboració entre LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i l’Ajuntament de Muro de Alcoy per a la prestació conjunta de serveis d’intermediació laboral mitjançant la implantació de l’servei Punt Labora.

L'Ajuntament de Muro de Alcoy i LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació han renovat el conveni de col·laboració per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la implantació de l'servei Punt Labora. L'esmentat sistema permet a la...

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes en matèria de mobilitat sostenible a càrrec de l’pressupost de l’exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través de Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes en matèria de mobilitat sostenible a càrrec de l’pressupost de l’exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través de Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

L’ IVACE, entitat adscrita a la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, ha concedit subvenció dins de la Convocatòria d'ajudes en matèria de mobilitat sostenible a càrrec de l'pressupost de l'exercici 2019,...

Gala de l’esport

Gala de l’esport

Ja estan publicades les bases de les Beques Esportives, anualitat 2019 BEQUES ACADEMICOESPORTIVES És objecte de la present convocatòria la concessió de beques academicoesportives, amb una dotació econòmica que ascendeix a una quantitat total de 1.500 €, distribuïts en...

Historic de noticies

Últimes notícies