L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, entitat adscrita a la Generalitat Valenciana, ha concedit subvenció dins de la Convocatòria de subvencions per a l’exercici 2019, destinades al finançament de les despeses d’equipament i les assegurances dels voluntaris pertanyents a les agrupacions locals de voluntaris de protecció civil, per un import de 2.991,85 € per a les equipacions adquirides per l’Agrupació de voluntaris de protecció civil de Muro. La subvenció arriba al 100% de l’import sol·licitat.

Historic de noticies