La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d’ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones per a l’exercici 2023, una subvenció per import de 2.858,36 € per al projecte “ÚS DE LES TIC PER A LA INSERCIÓ LCABORAL DE DONES” amb un pressupost de 4.114,00 €.

Historic de noticies

Últimes notícies