Ja estan publicades les bases de les Beques Esportives, anualitat 2019

BEQUES ACADEMICOESPORTIVES

És objecte de la present convocatòria la concessió de beques academicoesportives, amb una dotació econòmica que ascendeix a una quantitat total de 1.500 €, distribuïts en 3 beques individuals valorades en 500 € en material esportiu cadascuna d’aquestes, a concedir entre tots els candidats i valorades segons el barem que s’indica, anualitat 2019, havent acreditat una qualitat inicial i una especial dedicació a l’activitat esportiva i que auguren una projecció immediata o futura per a esportistes tant individuals com d’equips que en complisquen els requisits. La finalitat és la de col·laborar en les despeses de formació i preparació esportiva, convertits en referent i model per a la joventut, i afavorir el seu perfeccionament, amb vista a l’èxit d’un més alt nivell en un futur pròxim.

Informe proposta de resolució provisional

GUARDONS ESPORTIUS

Bases Guardosn Esportius, temporada 2019, Bases Premis 2019

Historic de noticies