Subvenció dins la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats dàmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de serveis socials de la província d’Alacant, per a la realització dactivitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a ladquisició dequipament i vehicles, anualitat 2022.

Subvenció dins la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats dàmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de serveis socials de la província d’Alacant, per a la realització dactivitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a ladquisició dequipament i vehicles, anualitat 2022.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats d'àmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats...

Subvenció dins la Convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022.

Subvenció dins la Convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals...

Subvenció dins la Convocatòria de subvenció a les entitats locals previstes al Pla de recuperació, transformació i resiliència, Projecte de dotació bibliogràfica per a les biblioteques i agències de lectura públiques, incloses a la línia S8616000 dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 .

Subvenció dins la Convocatòria de subvenció a les entitats locals previstes al Pla de recuperació, transformació i resiliència, Projecte de dotació bibliogràfica per a les biblioteques i agències de lectura públiques, incloses a la línia S8616000 dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 .

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvenció a les entitats locals previstes en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, Projecte de dotació...

Historic de noticies