La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022, una subvenció per import d’11.977,15 € per a les activitats de foment de la lectura realitzades per la Biblioteca Municipal Francisco de Paula Montblanch. L’ajuda ascendeix al màxim possible de la convocatòria.

Historic de noticies