La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvenció a les entitats locals previstes en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, Projecte de dotació bibliogràfica per a les biblioteques i agències de lectura públiques, incloses a la línia S8616000 dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, un ajut per import de 2.141,59 € per a compres de llibres en paper per les Biblioteca Municipal Fco. de Paula Montblanch.

Historic de noticies