La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria anticipada per a l’exercici 2022 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, Línia S8009 Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 1, una ajuda per import de 5.000,00 € per a les actuacions proposades per a la “XVII FIRA COMERCIAL DEL SECTOR AGROALIMENTARI I GASTRONÒMIC” amb un pressupost de 7.988,20 €. L’ajuda ascendeix a més del 62% del pressupost i la màxima ajuda a concedir per convocatòria.
logo generalitat

Historic de noticies