PROGRAMA EMERGE 2022

PROGRAMA EMERGE 2022

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL A CONTRATAR PER L'AJUNTAMENT DE MURO DINS LA CONVOCATÒRIA PER A L'EXERCICI 2022 DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESEMPLEADES PER CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT D'EMERGÈNCIES EN L'ÀMBIT FORESTAL,...

PROGRAMA EXPLUS 2022

PROGRAMA EXPLUS 2022

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS INICIALMENT PER L'AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES D'ALMENYS TRENTA ANYS PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS), PROGRAMA...

PROGRAMA EMPUJU 2022

PROGRAMA EMPUJU 2022

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS INICIALMENT PER L'AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESEMPLEADES MENORS DE TRENTA ANYS PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARC DE 2 DE LA COMUNITAT...

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per cobrir les aportacions estatutàries del consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament d’alacant, anualitat 2022.

Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per cobrir les aportacions estatutàries del consorci provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament d’alacant, anualitat 2022.

L´Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per cobrir les aportacions estatutàries del consorci provincial per...

Historic de noticies