INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL A CONTRATAR PER L’AJUNTAMENT DE MURO DINS LA CONVOCATÒRIA PER A L’EXERCICI 2022 DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESEMPLEADES PER CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT D’EMERGÈNCIES EN L’ÀMBIT FORESTAL, EN APLICACIÓ DE L’ORDRE 8/2016, DE 7 DE JULIOL, DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL (AVALEM EXPERIÈNCIA).

Vista la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les subvencions destinades a la contractació de persones aturades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències a l’àmbit forestal, en aplicació de l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA), publicada a DOGV núm. 9291 de 4 de març de 2022, l’Ajuntament de Muro ha rebut subvenció per import de 69.161,32 € i per  a les següents contractacions:

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per al programa:

Les persones destinatàries finals d’aquest programa són les persones aturades més grans que figurin inscrites com a demandants d’ocupació als Espais Labora de la Generalitat.

Característiques dels CONTRACTES:

Els contractes de treball a realitzar seran de durada determinada de 8 mesos i 6 dies a jornada completa.

4 LLOCS de treball:

GRUP C2 (grup cotització 8)
– 1 Capataç Forestal. CNO 64101022. Experiència mínima de 1 any i carnet de conduir tipus B.

GRUP E (grup cotització 10)
– 3 Peons forestals. CNO 95431028. Carnet de conduir tipus B.

INTERESSATS/ES telefonar a LABORA Alcoi al 965694810 abans del 23 de maig i inscriure’s en el CNO interessat. Mes info en AODL 965532072.

       

Historic de noticies