INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS INICIALMENT PER L’AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESEMPLEADES MENORS DE TRENTA ANYS PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARC DE 2 DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PROGRAMA EMPUJU 2022, ANUALITAT 2022.

ÉS UNA PREVISIÓ INICIAL, PENDENT DE SI ES CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ I EN QUÈ QUANTIA.

Vista la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2022 el Programa d’incentius a la contractació de persones aturades menors de trenta anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, Programa EMPUJU 2022, publicada al DOGV núm. 9291 de 4 de març de 2022, l’Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les següents previsions de contractació :

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per al programa:

Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions les persones aturades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d’ocupació als Espais Labora de la Generalitat, i com a beneficiàries al fitxer del Sistema Nacional de GJ, condicions que s’hauran de complir en el moment de la contractació.

Característiques dels CONTRACTES:

Els contractes de treball a realitzar seran de durada determinada de 12 mesos a jornada completa.

Concedida subvenció per import de 48.851,07 €.

LLOCS de treball a contractar:

GRUP E (grup cotització 10)
– 1 Conserge d’edifici

Historic de noticies