L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per cobrir les aportacions estatutàries del consorci provincial per al servei de prevenció i extinció de incendis i salvament d’alacant, anualitat 2022, una subvenció per un import de 10.821,45 €. La subvenció és de més del 22% de l’aportació municipal.

Historic de noticies