Subvenció dins de la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi de la província d’Alacant, així com a les entitats esportives municipals dependents dels mateixos (patronats, organismes autònoms, fundacions esportives, etc.), per la realització d’activitats esportives o per al funcionament d’escoles esportives municipals, anualitat 2021.

ag. 4, 2021ADL, Ajudes i subvencions, Notícies

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi de la província d’Alacant, així com a les entitats esportives municipals dependents dels mateixos (patronats , organismes autònoms, fundacions esportives, etc.), per a la realització d’activitats esportives o per al funcionament d’escoles esportives municipals, anualitat 2021, una subvenció per import de 6.500,00 € per a les XII HORES ESPORTIVES i CROSS 9 D’OCTUBRE. La subvenció ascendeix a més de 54% del pressupostat i al màxim subvencionable.

Historic de noticies