1 ACTA CONSTITUCION GRUPO TRABAJO MIXTO_Muro de Alcoy 2021
2 ACTA MODIFICACIÓN BASES ALUMNADO TE 2021
CALENDARIO DEFINITIVO ACTUACIONES TE 2021
— PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU “MUROCUPA’T 5” FOTAE/2021/2/03 —
La documentació i sol·licituds s’han de presentar (ULLADA!!!! del 30 d’agost al 8 de septembre de 2021) per seu electrònica per instància general https://vilademuro.sedelectronica.es/info.0
BASES SELECCIÓN PERSONAL TE 2021
FOR0311E_Talleres_Sol_20210625
Curriculum
3 ACTA PROVISIONAL ADMITIVOS EXCLUIDOS TE 2021
4 ACTA BAREMACION PROVISIONAL TE 2021
5 ACTA BAREMACION DEFINITIVA TE 2021
6 ACTA BAREMACION PROVISIONAL ENTREVISTA TE 2021
7 ACTA DEFINITIVA PDDA TE 2021
11 ACTA APERTURA PLAZO PROFESOR AGAR TE 2021
2021_12_21 CALENDARIO AGAR TE 2021
12 ACTA BAREMACION PROVISIONAL AGAR TE 2021
13 ACTA BAREMACION DEFINITIVA AGAR TE 2021
14 ACTA BAREMACION PROVISIONAL ENTREVISTA AGAR TE 2021
15 ACTA DEFINITIVA AGAR TE 2021
16 ACTA APERTURA PLAZO PROFESOR AGAR TE 2021
2022_05_NUEVO CALENDARIO ACTUACIONES TE 2021
17 ACTA PROVISIONAL ADMITIDOS EXCLUIDOS Y BAREMACION PROFESOR AGAR TE 2021
18 ACTA DEFINITIVA ADMITIVOS EXCLUIDOS Y BAREMACION PROFESOR AGAR TE 2021
CONVOCATORIA ENTREVISTAS PROFESOR AGAR TE MUROCUPAT 5
19 ACTA BAREMACION PROVISIONAL ENTREVISTA PROFESOR AGAR TE 2021
21 ACTA BAREMACION DEFINITIVA PROFESOR AGAR TE 2021

— ALUMNES/TREBALLADORS “MUROCUPA’T 5” FOTAE/2021/2/03 —
BASES SELECCIÓN ALUMNADO TE 2021 MODIFICADAS
CONVOCATORIA ENTREVISTAS ALUMNOS TE MUROCUPAT 5
ACTA PROVISIONAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO TE MUROCUPA’T 5
ACTA DEFINITIVA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO TE 2021
ACTA APERTURA ALUMNOS AGAR TE 2021
2022_05_NUEVO CALENDARIO ACTUACIONES TE 2021
CONVOCATORIA ENTREVISTAS ALUMNOS AGAR0208 TE MUROCUPAT 5
ACTA N 20 PROVISIONAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO AGAR0208 TE 2021
ACTA N 22 DEFINITIVA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO AGAR0208 TE 2021

   

Historic de noticies