ATENCIÓ:

1.- Han sigut admeses les pre-inscripcions i matrícules presentades fora de termini en els nivells en els quals hi havia vacants
 
2.- Les classes s’iniciaran en gener de 2021. La data d’inici de les classes es donarà a conéixer l’última setmana de desembre en els diferents canals de comunicació de l’Ajuntament.

Historic de noticies