Subvenció dintre de la convocatòria d’ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus i millora de les existents, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resilència

Subvenció dintre de la convocatòria d’ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus i millora de les existents, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resilència

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha concedit a l'Ajuntament de Muro de  Alcoy, dintre de la convocatòria d'ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialmente bioresidus, i millora de...

Historic de noticies