La Exma. Diputació de *alicante ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria dinerària per a obres d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en municipis de la província d’Alacant, per a  l’anualitat 2022, una subvenció per import de 14.741,77 € per a la instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics en la Placeta Molina.

Historic de noticies