La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de  Alcoy, dintre de la convocatòria d’ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialmente bioresidus, i millora de les existents, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resilència, una subvenció per import de 795,79 € , sent el  26,68 % del total  que s’ha sol·licitat,

Historic de noticies