La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a la seua població escolar d’entre tres i divuit anys, una subvenció per import de 13.821,85 € per al “Projecte activitats extraescolars culturals i esportives conselleria d’educació, cultura i esports”.
logo generalitat

Historic de noticies