L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de Convocatòria de Subvencions a ajuntaments denominada Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2023, una subvenció per import de 1.400,00 € per a les actuacions del Grup de Dolçainers La Xafigà, realitzada durant la celebració de les “Danses de Palacio” el dia 10 de juny de 2023, i de l’Associació Cultural Rondalla La Rebolikà per a actuació en concert el dia 21 de juliol de 2023, Les dues actuacions amb un pressupost total de dos mil (2.000,00 €). La subvenció puja a més del 70% de la despesa total i el 100% de subvenció màxima.

Historic de noticies