Ajuntament

MURO

Subvenció dins de la línia nominativa de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant, amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats.

23 jul. 2020 | ADL, Ajudes i subvencions, Notícies

Inici | Subvenció dins de la línia nominativa de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant, amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la línia nominativa de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant, amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, una subvenció per import de 44.434,00 €.

Historic de noticies

Últimes notícies