L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Campanya de difusió de Música i Teatre, anualitat 2020, les tres actuacions sol·licitades. Les actuacions són “CONCERT DE MUSICA PER DOLÇAINA I percusió” de GRUP DE DOLÇAINERS la Xafigà, “TRASTOCATS” d’Asoc. Recreatiu Cultural Edculturat per a la pedania de Setla, i “BALLS, MÚSIQUES I COSTUMS DE LA NOSTRA COMARCA” de GRUP D’DANCES BALADRE dE MURO dEL ALCOI per a la pedania de Turballos.

Historic de noticies