La Exma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria de subvencions als ajuntaments i a les entitats esportiva municipals dependents dels mateixos per a la realització d’activitats esportives o per al funcionament d’escoles esportives municipals, anualitat 2024, una subvenció per import de 1.834,37 €, per a l’activitat del Cross 9 d’Octubre 2023 i una subvenció per import de 2.341,30 € per a l’activitat 24 Hores Esportives maig 2024
L’import total de la subvenció és de 4.175,67 €.

Diputacion Alicante

Historic de noticies

Últimes notícies