ACTA Nº1 CONSTITUCIÓ GRUP DE SELECCIÓ_Muro de Alcoy 2023
CALENDARI DEFINITIU ACTUACIONS TAVALEM 2023

— PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU —
La documentació i sol·licituds s’han de presentar (ALERTA!!!! del 6 de gener al 12 de febrer de 2024) preferiblement per seu electrònica per instància general https://vilademuro.sedelectronica.es/info.0
BASES SELECCIÓ PERSONAL TAVALEM 2023
SOL·LICITUD
CURRICULUM
ACTA BAREMACIÓ PROVISIONAL PDDA T’AVALEM 2023
ACTA BAREMACIÓ DEFINITIVA  PDDA TAVALEM 2023
CONVOCATORIA ENTREVISTAS PDDA TAVALEM 2023
PUBLICACIÓ ACTA PROVISIONAL ENTREVISTES TAVALEM 2023
ACTA DEFINITIVA PDDA TAVALEM 2023

— PERSONAL DOCENT Àrea FORESTAL —
ACTA SELECCIÓ PERSONAL DOCENT Àrea FORESTAL TAVALEM 2023
CALENDARI SELECCIÓ PERSONAL DOCENT Àrea FORESTAL TAVALEM 2023
La documentació i sol·licituds s’han de presentar (ALERTA!!!! del 22 de març al 28 de març de 2024) preferiblement per seu electrònica per instància general https://vilademuro.sedelectronica.es/info.0
BASES SELECCIÓ PERSONAL TAVALEM 2023
SOL·LICITUD
CURRICULUM
ACTA BAREMACIÓ PROVISIONAL PDDA T’AVALEM 2023
ACTA BAREMACIÓ DEFINITIVA  DOCENT Àrea FORESTAL TAVALEM 2023
NOU CALENDARI
ACTA DEFINITIVA DOCENT Àrea FORESTAL TAVALEM 2023

— ALUMNES/TREBALLADORS —
BASES SELECCIÓ ALUMNAT TAVALEM 2023
LLISTAT DE CANDIDATS TAVALEM 2023 (ALERTA!! Us recordem que el termini per presentar la documentació és del 16 al 20 de febrer 2024)
CONVOCATÒRIA ENTREVISTES ALUMNES TAVALEM 2023
ACTA PROVISIONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE L’ALUMNAT TAVALEM 2023
ACTA DEFINITIVA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE L’ALUMNAT TAVALEM 2023

— ALUMNE/TREBALLADOR ESPECIALITAT AGAR0309 Àrea FORESTAL—
ACTA SELECCIÓ ALUMNE-TREBALLADOR AGAR TAVALEM 2023
CALENDARI DEFINITIU ACTUACIONS TAVALEM 2023
LLISTAT DE CANDIDATS ESPECIALITAT AGAR0309 Àrea FORESTAL TAVALEM 2023 (ALERTA!! Us recordem que el termini per presentar la documentació és del 21 al 22 de març 2024)
CONVOCATÒRIA ENTREVISTES CANDIDATS ESPECIALITAT AGAR0309 Àrea FORESTAL TAVALEM 2023
ACTA PROVISIONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ CANDIDATS ESPECIALITAT AGAR0309 Àrea FORESTAL TAVALEM 2023
ACTA DEFINITIVA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ CANDIDATS ESPECIALITAT AGAR0309 Àrea FORESTAL TAVALEM 2023

— ALUMNE/TREBALLADOR ESPECIALITAT AGAR0309 Àrea FORESTAL— NOU !
ACTA SELECCIÓ ALUMNE-TREBALLADOR AGAR TAVALEM 2023
CALENDARI DEFINITIU ACTUACIONS TAVALEM 2023
LLISTAT DE CANDIDATS ESPECIALITAT AGAR0309 Àrea FORESTAL TAVALEM 2023 (ALERTA!! Us recordem que el termini per presentar la documentació és del 9 al 10 d’abril 2024)
CONVOCATÒRIA ENTREVISTES CANDIDATS ESPECIALITAT AGAR0309 Àrea FORESTAL TAVALEM 2023
ACTA PROVISIONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ CANDIDATS ESPECIALITAT AGAR0309 Àrea FORESTAL TAVALEM 2023
NOU CALENDARI DEFINITIU ACTUACIONS TAVALEM 2023
ACTA DEFINITIVA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ CANDIDATS ESPECIALITAT AGAR0309 Àrea FORESTAL TAVALEM 2023

Historic de noticies