L’Ajuntament de Muro té la voluntat de promoure l’activitat festera d’interés i àmbit local i en el 2024 s’arribarà a la XVIII edició del Concurs de la desfilada dels Carnestoltes.

Enguany els premis són els següents: Un primer premi dotat amb 400 euros, un segon premi dotat amb 250 euros i tercer premi dotat amb 200 euros.

El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i finalitzarà el 26 de gener de 2024.

Extracte convocatòria BOP

BASES

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

Historic de noticies