Els establiments que complisquen els requisits indicats en l’Annex IV, i tinguen l’activitat en Muro de Alcoy, podrán realitzar la seua adhesió a aquesta campanya des de hui fins el dia 16 de desembre de 2023.
La campanya consistirà en la posada en circulació de bons de consum de diferents preus (10, 20, 50, 100, 150, 200 i 300 euros) gestionats mitjançant support electrònic en plataforma que es podran gastar en qualsevol establiment adherit a la campanya.
Hi ha un crèdit de 145.192,00 €
La campanya està previst que s’inici el 13 de novembre de 2023.
Es notificarà als establiments adherits per facilitar-los els elements distintius i fer la jornada de formació.
DECRETO 2023-1265 [2023_09_11 DC_ADHESIONES ESTABLECIMIENTOS BONO-CONSUMO 2023]
SOLICITUD_ADHESION ASOCIACION BO’N NADAL 2023
SOLICITUD_ADHESION ESTABLECIMIENTO BO’N NADAL 2023
MANTENIMIENTO DE TERCEROS.
A_IV_ADHESION ESTABLECIMIENTO BO’N NADAL 2023.

 

Historic de noticies