La Conselleria d’Educació Universitats i Ocupació ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2023, una subvenció per import de 67.000,00 € per a la despesa que suposa el manteniment de les activitats del CFPA Beniassent-ext Muro.

 

Historic de noticies