Ajuntament

MURO

Constitució borsa de treball temporal específica d’agents de policia local

17 juny 2022 | Notícies, Ocupació pública

Inici | Constitució borsa de treball temporal específica d’agents de policia local

Resolució aprovació bases i convocatòria procés selecció constitució borsa de treball agents de policia local – DECRET 2022-0611

Edicte convocatòria borsa treball agents policia local – BOP núm. 115 de 17-06-2022

INSTÀNCIA– termini de presentació del 20 de juny al 4 de juliol de 2022 tots dos inclosos

ANUNCI: Aprovació llista provisional admesos i exclosos  Presentació de reclamacions/subsanacions: Del 27 de juliol fins el 02 d’agost de 2022 (ambdòs inclosos)

Historic de noticies

Últimes notícies

Share This