Concurs de la desfilada dels Carnestoltes

Concurs de la desfilada dels Carnestoltes

L'Ajuntament de Muro té la voluntat de promoure l'activitat festera d'interés i àmbit local i en el 2024 s'arribarà a la XVIII edició del Concurs de la desfilada dels Carnestoltes. Enguany els premis són els següents: Un primer premi dotat amb 400 euros, un segon...

Concurs de Betlems 2024

Concurs de Betlems 2024

És voluntat de l'Ajuntament de Muro que no es perda una de les nostres tradicions més populars del Nadal, com és el muntatge del betlem. És per això que posem en marxa, com tots els anys, el Concurs de Betlems 2023. Quant als premis, hi haurà 2 categories segons la...

Concurs cartell anunciador dels Carnestoltes 2024

Concurs cartell anunciador dels Carnestoltes 2024

Aquest Ajuntament té la voluntat de promoure les festes tradicionals i que en el 2024 s'arribarà a la XXII edició d'aquest concurs del cartell anunciador de Carnestotles. Podran prendre part en aquest concurs totes aquelles persones que ho desitgen, majors d'edat,...

Historic de noticies