Concurs de la desfilada dels Carnestoltes

Concurs de la desfilada dels Carnestoltes

El Ayuntamiento de Muro tiene la voluntad de promover la actividad fiestera de interés y ámbito local y en el 2024 se llegará a la XVIII edición del Concurso del desfile de Carnestoltes. Este año los premios son los siguientes: Un primer premio dotado con 400 euros,...

Concurs de Betlems 2024

Concurs de Betlems 2024

És voluntat de l'Ajuntament de Muro que no es perda una de les nostres tradicions més populars del Nadal, com és el muntatge del betlem. És per això que posem en marxa, com tots els anys, el Concurs de Betlems 2023. Quant als premis, hi haurà 2 categories segons la...

Concurs cartell anunciador dels Carnestoltes 2024

Concurs cartell anunciador dels Carnestoltes 2024

Aquest Ajuntament té la voluntat de promoure les festes tradicionals i que en el 2024 s'arribarà a la XXII edició d'aquest concurs del cartell anunciador de Carnestotles. Podran prendre part en aquest concurs totes aquelles persones que ho desitgen, majors d'edat,...

Histórico de noticias

Últimes notícies