CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE LES AJUDES ECONÒMIQUES A ACTIVITATS DE MILLORA EDUCATIVA EN EL MUNICIPI DE MURO ANUALITAT 2022. Extracte de la Publicació Decret convacotòria Sol·licitud Annexes