Aci teniu la documentació per a les Subvencions en concurrència competitiva de les ajudes econòmiques a activitats de Benestar Social: Sol.licitud Annexes DECRET 2022.0747 EXTRACTE